Η χρήση του χυμού κόκκινου λάχανου για τη μέτρηση του pH των οξέων

Ο χυμός του κόκκινου λάχανου είναι ένας πολύ χρήσιμος δείκτης. Το χρώμα του αλλάζει συνεχώς στην περιοχή pH 0-7. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν κατά προσέγγιση προσδιορισμό του pH ενός όξινου διαλύματος, με βάση το παρακάτω σχήμα χρωμάτων.