Τα χρώματά των εργαστηριακών δεικτών σε όξινα, ουδέτερα και βασικά διαλύματα

Στο χημικό εργαστήριο χρησιμοποιούνται μια σειρά από δείκτες όπως το μπλε της θυμόλης, το κίτρινο του μεθυλίου, τη φαινολοφθαλεΐνη.

Οι δείκτες αυτοί είτε είναι ουσίες που παρασκευάζονται εξολοκλήρου από τους χημικούς ή παραλαμβάνονται από εκχύλιση φυτών.
Συνήθως στο χημικό εργαστήριο ο όρος «δείκτες» αναφέρεται στα διαλύματά τους. Το χρώμα που παίρνει ένα διάλυμα μιας ουσίας αν προστεθεί σε αυτό μερικές σταγόνες δείκτη είναι ενδεικτικό για το αν η ουσία είναι οξύ ή βάση.
Πολλές φορές προστίθενται μερικές σταγόνες δείκτη σε απεσταγμένο νερό και στη συνέχεια προστίθεται η ουσία ή το διάλυμά της.

Στο σχήμα δίνονται τα ονόματα μερικών από αυτούς και τα χρώματα που έχουν σε όξινα, ουδέτερα και βασικά διαλύματα, δηλαδή σε τιμές pH από 0 έως 14.

Επομένως με τη βοήθεια του κατάλληλου δείκτη ή με συνδυασμό δεικτών μπορούμε να μετρήσουμε κατά προσέγγιση το pH ενός διαλύματος.