Επίδραση του υδροχλωρικού οξέος σε μάρμαρο

Σε αυτό το πείραμα προστίθεται διάλυμα υδροχλωρικού οξέος σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει τριμένο μάρμαρο, που είναι ένα ανθρακικό άλας του ασβεστίου (CaCO  3 ). Παρατηρείται αντίδραση και παραγωγή αερίου.

Το αέριο που παράγεται είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO  2 ), αφού θολώνει το ασβεστόνερο.