Επίδραση οξέων στο χρώμα των δεικτών

άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση... Στην προσομοίωση "Επίδραση των οξέων στο χρώμα των δεικτών" έχετε στη διάθεσή σας διαλύματα οξέων, δείκτες και καθαρό νερό.

Μπορείτε να προσθέτετε μια ποσότητα 30 mL διαλύματος οξέος ή νερού σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια να προσθέσετε σταγόνες από οποιοδήποτε δείκτη. Στο ίδιο ποτήρι μπορείτε να προσθέσετε και άλλα 30 mL νερού ή διαλύματος του ίδιου οξέος.

Μπορείτε να επαναλάβετε το πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε ένα νέο άδειο ποτήρι. Αν έχουν εξαντληθεί τα ποτήρια, δεν έχετε παρά να αδειάσετε ένα ή περισσότερα από αυτά στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης.

 

Άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση...