Σχετικά Θέματα

Αραίωση διαλυμάτων οξέων και pH

άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση...Στην προσομοίωση "Αραίωση διαλυμάτων οξέων και pH" έχετε στη διάθεσή σας δύο  διαλύματα οξέων, καθαρό νερό και το πεχάμετρο.

Μπορείτε να προσθέτετε 20 mL διαλύματος οξέος σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια να μετρήσετε το pH με το πεχάμετρο. Στη συνέχεια προσθέτετε σταδιακά μια ποσότητα 20 mL νερού για να αραιώσετε το διάλυμα και μετράτε ξανά το pH.

Μπορείτε να επαναλάβετε το πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε ένα νέο άδειο ποτήρι. Αν έχουν εξαντληθεί τα ποτήρια, δεν έχετε παρά να αδειάσετε ένα ή περισσότερα από αυτά στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης.

 

Άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση...