Η ηλικία και τα ονόματα των αλκαλίων

Τα πρώτα από τα αλκάλια που έγιναν γνωστά ήταν το νάτριο και το κάλιο το 1807. Οι επιστήμονες που τα ανακάλυψαν τους έδωσαν ονόματα από αραβικές, ελληνικές και λατινικές λέξεις, όπως φαίνεται παρακάτω.

Λίθιο, Li

Ανακαλύφθηκε από τον Arfwedson το 1817. Ονομάστηκε από την Ελληνική λέξη Λίθος.

Νάτριο, Na

Ανακαλύφθηκε το1807 από τον Davy. Ονομάστηκε από τη Λατινική λέξη natrium. Το όνομα Sodium στις λατινογενείς γλώσσες οφείλεται στο ότι αποτελεί το συστατικό στοιχείο της σόδας.

Κάλιο, K

Ανακαλύφθηκε από τον Humphrey Davy το 1807. Ονομάστηκε από την αραβική λέξη για τη στάχτη al-qali, επειδή βρίσκεται στις στάχτες των φυτών ή από τη Λατινική λέξη kalium.Το αγγλικό όνομα είναι Potassium από την κυριότερη ένωσή του την ποτάσα.

Ρουβίδιο, Rb

Ανακαλύφθηκε από τον William Ramsey το 1861. Ονομάστηκε από την Λατινική λέξη rubidus (κόκκινο βαθύ) από το χρώμα της ακτινοβολίας που προκαλεί.

Καίσιο, Cs

Ανακαλύφθηκε από τον Fustov Kirchoff το 1860. Ονομάστηκε από την Λατινική λέξη caesius (γαλάζιο του ουρανού) από το χρώμα της ακτινοβολίας που προκαλεί.

Φράγκιο, Fr

Ανακαλύφθηκε το 1939 από την Marguerite Perey. Ονομάστηκε έτσι από το όνομα της Γαλλίας (France) πατρίδας της Marguerite Derey.
No votes yet

Προσθήκη Σχολίου