Σχετικά Θέματα

Αποθήκευση τριγλυκεριδίων και δίαιτα

Τα λιπαρά οξέα αποθηκεύονατι στον οργανισμό με τη μορφή των τριγλυκεριδίων. Τα μόρια των τριγλυκεριδίων σχηματίζουν σταγονίδια λίπους και συνιστούν τον λιπώδη ιστό . Όταν τα κύτταρα χρειάζονται ενέργεια, τα τριγλυκερίδια διασπώνται και απελευθερώνουν τα λιπαρά οξέα, τα οποία οξειδώνονται (καίγονται) και δίνουν μεγάλα ποσά ενέργειας.

Η δίαιτες αποσκοπούν στην απώλεια των περιττών κιλών, κυρίως από το λιπώδη ιστό. Έχουν στόχο να προκαλέσουν ενεργειακές ανάγκες στον οργανισμό, ώστε να τον αναγκάσουν να καταναλώσει το λιπώδη ιστό και να παραξει την ενέργεια που του λείπει.

Συνίστανται κυρίως από:

1. Ελαττωμένη πρόσληψη θερμιδών
Τα 450 g λίπους ισοδυναμούν με 3.500 θερμίδες. Έτσι αν θέλει κανείς να χάνει 1 κιλό τη βδομάδα, πρέπει να μειώσει τις θερμίδες που λαμβάνει κατά 1.000 κάθε μέρα.

2. 'Ασκηση
Είναι πολύ εύκολο να καταναλώσουμε 200 - 400 θερμίδες την ημέρα με άσκηση. Μια ώρα ποδηλασία με ταχύτητα 15 km/ώρα δαπανά 400 θερμίδες. Τρέξιμο με 7,5 km/ώρα 600 θερμίδες. Κολύμπι 350-750 θερμίδες.