Οξείδωση νατρίου

Στο πείραμα αυτό ένα μικρό κομμάτι νατρίου, Na, που φυλάσσεται σε δοχείο με πετρέλαιο, αφού στεγνώσει καλά, αφήνεται στον αέρα.

Παρατηρούμε ότι χάνει τη λάμψη του, αφού οξειδώνεται επιφανειακά με το οξυγόνο του αέρα και δίνει οξείδιο του νατρίου.

Για να αποφύγουμε την αντίδραση του νατρίου με το οξυγόνο το φυλάσσουμε σε δοχείο όπου είναι καλυμμένο με πετρέλαιο.