Διύλιση αργού πετρελαίου

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε πως γίνεται η διύλιση του πετρελαίου.

Το πετρέλαιο, ή αργό πετρέλαιο, ή φυσικό πετρέλαιο, θερμαίνεται στους 350  o C και μεταφέρεται στους πύργους απόσταξης, όπου χωρίζεται σε κλάσματα.

Όσο μεγαλύτερο σημείο ζέσης έχει το κλάσμα του πετρελαίου, τόσο υψηλότερα ανεβαίνει στον πύργο της απόσταξης. Αντίθετα, όσο μικρότερο είναι το σημείο ζέσης, τόσο περισσότερο πλησιάζει στον πυθμένα της αποστακτικής στήλης.