Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

Στο πρώτο από τα πειράματα αυτά, μεταλλικός χαλκός εμβαπτίζεται σε διάλυμα άλατος αργύρου με αποτέλεσμα την απόθεση αργύρου και την εμφάνιση στο διάλυμα του χρώματος του άλατος του χαλκού.

Στο δεύτερο πείραμα, μεταλλικός ψευδάργυρος εμβαπτίζεται σε διάλυμα άλατος χαλκού με αποτέλεσμα την απόθεση χαλκού και την εξαφάνιση στο διάλυμα του χρώματος του άλατος του χαλκού.

Στο τρίτο πείραμα, μεταλλικός χαλκός εμβαπτίζεται σε διάλυμα άλατος ψευδαργύρου και δεν πραγματοποιείται αντίδραση.