Το pH των όξινων και βασικών διαλυμάτων

άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση...Στην προσομοίωση "To pH των όξινων και βασικών διαλυμάτων" έχετε στη διάθεσή σας διαλύματα βάσεων και οξέων, βασικών και όξινων φυσιολογικών υγρών, βασικών και όξινων διαλυμάτων από την καθημερινή μας ζωή και καθαρό νερό.

Μπορείτε να προσθέτετε ποσότητα υγρού σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια να μετρήσετε το pH με πεχάμετρο ή πεχαμετρικό χαρτί. Θυμηθείτε ότι το pH των έντονα χρωματισμένων υγρών δε μπορεί να μετρηθεί με πεχαμετρικό χαρτί.

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε ένα νέο άδειο ποτήρι. Αν έχουν εξαντληθεί τα ποτήρια, δεν έχετε παρά να αδειάσετε ένα ή περισσότερα αοό αυτά στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης.

 

Άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση...