Το pH των όξινων διαλυμάτων

άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση...Στην προσομοίωση "To pH των όξινων διαλυμάτων" έχετε στη διάθεσή σας ποτήρια  με διαλύματα οξέων, όξινων φυσιολογικών υγρών ή όξινων διαλυμάτων από την καθημερινή μας ζωή και καθαρό νερό.

Μπορείτε να προσθέτετε ποσότητα υγρού σε ένα ποτήρι και στη συνέχεια να μετρήσετε το pH με πεχάμετρο ή πεχαμετρικό χαρτί. Θυμηθείτε ότι το pH των έντονα χρωματισμένων υγρών δε μπορεί να μετρηθεί με πεχαμετρικό χαρτί.

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε ένα νέο άδειο ποτήρι. Αν έχουν εξαντληθεί τα ποτήρια, δεν έχετε παρά να αδειάσετε ένα ή περισσότερα αοό αυτά στη φιάλη απόχυσης αντιδραστηρίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες επιλέγοντας "Οδηγίες" στο παράθυρο της προσομοίωσης.

 

Άνοιξε απο εδώ την προσομοίωση...