Σύγκριση θερμικής αγωγιμότητας στερεών

Στο πείραμα αυτό συγκρίνεται η θερμική αγωγιμότητα τριών μετάλλων.

Στο πάνω μέρος των ελασμάτων τοποθετούμε ένα κομμάτι κεριού παραφίνης. Το κάτω μέρος διαβρέχεται από καυτό νερό.

Η ταχύτητα με την οποία λιώνει η παραφίνη εξαρτάται από το κατά πόσο κάθε μέταλλο άγει την θερμότητα, δηλαδή από τη θερμική αγωγιμότητα του κάθε μετάλλου.