Σκληρότητα χαλκού, κασσίτερου και μπρούντζου

Στο πείραμα αυτό δοκιμάζεται η σκληρότητα του χαλκού, του κασσίτερου και του μπρούντζου, ο οποίος προκύπτει από ανάμιξη, τήξη και στερεοποίηση μίγματος χαλκού και κασσίτερου.

Παρατηρούμε ότι ο μπρούντζος δεν χαράσσεται από κανένα από τα δύο καθαρά μέταλλα, ενώ αντίθετα χαράσσει και τα δύο.