Πως φτιάχνεται η σαμπάνια;

Για να παρασκευασθούν οι αφρώδεις οίνοι, όπως η σαμπάνια, η αλκοολική ζύμωση πραγματοποιείται σε σφραγισμένα μπουκάλια.

Τα προϊόντα της ζύμωσης, η αιθανόλη και το διοξείδιο του άνθρακα, παραμένουν μέσα στο μπουκάλι με το διοξείδιο του άνθρακα διαλυμένο στον οίνο, κάτω από υψηλή πίεση.

Όταν το μπουκάλι ανοίξει, η πίεση μειώνεται εξισούμενη με την ατμοσφαιρική, το αέριο εκλύεται ταχύτατα και προκαλείται αφρισμός.